Friday, December 13, 2013

Čestitke za slavu Nikoljdan

Srećna krsna slava Sveti Nikola...

Pomagao je ljudima, hrišnjansku veru im zaveštao, od jeresi, čistu kao pšenicu. Tog Svetog Nikolu danas mi slavimo i domaćinu našem nazdravljamo.

Zdrav da si nama domaćine, kneže, sve ti zdravo i veselo bilo!

Oca Nikolaja slave sve četiri strane sveta. Od kolevke je bio predan Bogu, sve od kolevke pa do groba.
Stoga, i Bog njega slavi i proslavlja večno.

Sveti Nikola bio je moćan na zemlji, a kad je otišao na nebo postao je još moćniji. Postao je hram od Boga dat ljudima da ga slave, čista srca i čista uma. Tu pred božijim prestolom moli se za ljude i za njihovo spasenje.
No comments:

Post a Comment