Friday, December 13, 2013

Čestitke za slavu Nikoljdan

Srećna krsna slava Sveti Nikola...

Pomagao je ljudima, hrišnjansku veru im zaveštao, od jeresi, čistu kao pšenicu. Tog Svetog Nikolu danas mi slavimo i domaćinu našem nazdravljamo.

Zdrav da si nama domaćine, kneže, sve ti zdravo i veselo bilo!

Oca Nikolaja slave sve četiri strane sveta. Od kolevke je bio predan Bogu, sve od kolevke pa do groba.
Stoga, i Bog njega slavi i proslavlja večno.

Sveti Nikola bio je moćan na zemlji, a kad je otišao na nebo postao je još moćniji. Postao je hram od Boga dat ljudima da ga slave, čista srca i čista uma. Tu pred božijim prestolom moli se za ljude i za njihovo spasenje.
SMS poruke za slavu svetog Nikolu

Srećna slava Sveti otac Nikola!

Pišem ovo u čast svetog Nikola koji je našu veru branio i post sačuvao od zaborava! Sveti Nikola je nepravedno osuđivane spasavao, siromašnima pomagao davajući milostinju i Božjom rečju bune je smirivao.

Zato slavimo ovu slavu, da se nikad ne zaboravi i da se proslavi u sreći, zdravlju i veselju. Kako slavili tako nam Bog pomogao i naš Sveti Nikola, žrtvenik i spasitelj i čuvar siromašnih i ugroženih.

U vašem domu vladao mir, ljubav i bogougodnost!